LEGE OHARRA

Lege-ohar honek EUSKAL AKTOREEN BATASUNA (EAB) www.euskalaktoreak.eus webgunearen erabilera arautzen du (aurrerantzean, "Webgunea") G20212635 IFK duen Portuetxe Bidea, 23.-4. Bulegoa, Donostiako 4-8 (20018) eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioko Lan Zuzendaritza Nagusian inskribatua-Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetze Zuzendaritza Nagusiko Estatutu eta Hitzarmen Kolektiboen Gordailuen Atala 3.959 zk.ko gordailuarekin.

LEGEA

Oro har, EABren eta bere zerbitzu telematikoen Erabiltzaileen arteko harremanak, webgune honetan daudenak, Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende daude. Zehazki, Informazio Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoaren uztailaren 11ko 34/2002 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua onartzen duena. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoa eta Europar Batasuneko 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra garatzeko Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari eta zirkulazio askeari buruzkoa. datu hauek.

ERABILTZAILEA ETA SARBIDEA

Erabiltzaileari jakinarazten zaio, eta onartzen du, webgune honetara sartzeak ez duela esan nahi, inola ere, EABrekin harreman komertzial bat hastea.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web-orrietako edukien, haien diseinu grafikoaren eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideak EAByren jabetzakoak dira, beraz, haien erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo haien orrialdeetako edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera debekatuta dago. webgunea, iturriak aipatu ere egin gabe, EABren idatzizko baimenarekin izan ezik

ESKUBIDEEN ERRESERBA

EABek, egoki irizten dionean, egituran, web-diseinuan nahiz orrialdean dagoen informazioan zuzenketak, hobekuntzak edo aldaketak egin ditzake, produktuak, webgunea sartzeko edo erabiltzeko baldintzak aldatu edo ezabatu, alde bakarrean eta aldez aurretik jakinarazi gabe. inolako erreklamazio edo kalte-ordainik sortu edo eskubiderik eman gabe, ezta erantzukizunik aitortzea ere. EABek eskubidea du webguneko zerbitzuaren edo berau osatzen duten edozein zerbitzuren hornidura eteteko, eteteko edo amaitzeko.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA KAZTERTZEA

EABk ez du inolako bermerik ematen, ezta erantzule egiten ere honako hauek izan daitezkeen edozein motatako kalteengatik:

Webgune honek bertan eskaintzen diren ekitaldien sustapena du ardatz. EABek datuen egiazkotasuna errespetatzeko konpromisoa hartu du.
Webgunean akatsak edo zehaztasunik ezak egoteari dagokionez eta edukiak fede onez idatzi direlako eta EABek zuzenduko dituelako ahalik eta lasterren eta horren berri izan bezain laster.

LOTURA POLITIKA

Webguneak www.actoresvascos.com-etik kanpo kokatutako beste web-orri eta eduki batzuetarako "estekak" edo estekak edo testu edo grafikoak izan ditzake. Hirugarrenen jabetzakoak dira. www.actoresvascos.com-ek “esteka” hauek erabiltzen ditu Erabiltzaileari informazio gehiago emateko. EABrekin guztiz zerikusirik ez dutenez, ez da inola ere erantzule izango aipatutako web orrien, haien edukien edo esteketan sartzeak Erabiltzaileari ekar diezazkiokeen ondorioez.

Era berean, EABk hirugarren interesdunei baimena ematen die bere web-orrietatik “estekak” ezartzeko, betiere Lege Ohar honetan ezarritako betebeharrak betetzen badituzte.

“Esteka” bat ezartzeak ez du inola ere esan nahi bera barne hartzen duen hirugarrenaren eta EABren artean harremanik dagoenik, ezta EABek webgune horretan eskaintzen dituen zerbitzu eta edukien ezagutza eta onarpena ere.

EABek ez du inolako erantzukizunik hartuko webguneetan eskaintzen diren sarbide, mantentze, erabilera, kalitate, legezkotasun, fidagarritasun, eduki, informazio, komunikazio, iritzi, produktu eta abarrengatik sor daitezkeen kalteengatik. EABk kudeatzen du.

Web-orriaren eta Orriaren artean hiperestekak ezarri nahi dituztenek baldintza hauek bete eta bete beharko dituzte:

SARE SOZIALAK

Webgune honek sare sozialak eta komunitate birtualak erabiliko ditu, EABren produktu eta zerbitzuen komunikazio eta sustapenerako bide gisa erabiliko direnak. Erabiltzen dituen sare sozialak eta komunitate birtualak hauek dira: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, YouTube, etorkizunean beste batzuk erabiltzeko aukeraren kaltetan gabe. Hedabide horiek erabiltzen diren helburu zehatzak komunikabideen laguntza eta EABko zerbitzuen zabalkundea dira.

Sare sozialetan jasotako informazioari dagokionez, EAB ez da inola ere erantzule izango horien bidez emandako informazioaren egiazkotasunaren, zehaztasunaren, egokitasunaren, egokitasunaren eta eguneratzearen ardura.

Sare sozialetan ezarritako edukia esklusiboki informatiboa da, beraz, ez da bere gain hartzen Erabiltzaileak horietan oinarrituta hartzen dituen erabakien erantzule, ezta informazio horren ondorioz Erabiltzaileari edo hirugarrenei eragindako kalteez ere.

EABek informazioaren kalitatea sustatzen saiatuko da jasotako datuen akatsak zuzenduz, baita guneen kudeaketan ere, eta gaiekin zerikusirik ez duten iruzkin iraingarri eta desegokiei buruzko kexak salatzeko aukera emango die hirugarren erabiltzaileei. eztabaidatu. , argitaratutako argazkiak edo bideoak ere aurreko Sare Sozial eta Komunitateen xede diren gaiekin zerikusirik ez dutenak.

Kasu horietan, EABk, sareen administratzaile gisa, sare sozialen kalitatearekin, xedearekin eta informazio eta jolas zerbitzu onarekin bat ez datorren informazio guztia ezabatzeko ahalmena izango du. Hala ere, edukien kalitaterik handiena bermatzeko asmoa izan arren, ez da aipatutako informazioaren erantzule izango.

Jakinarazten da webguneak goian deskribatutako helburuetarako erabiltzen dituen sare sozial eta komunitateetarako sarbideak informazio gizarteko beste zerbitzu hornitzaile batzuen zerbitzu/hornidura behar duela. EABek ezin du inolaz ere izan haien fidagarritasunaren, kalitatearen, jarraitutasunaren eta funtzionamenduaren erantzule, eta, beraz, ezin du eragotzi haien etetea, baliogabetzea edo eskuraezintasuna EABren esku ez dauden arrazoiengatik.

EAB ez da Erabiltzaileak jasandako kalte edo galeren erantzule izango sare sozialetako hutsegiteen edo deskonexioen ondoriozko arrazoiengatik, eta informazioa galtzea, etetea, baliogabetzea edo zerbitzua etetea bera edo aldez aurretik ematean. hari..

Sare sozialek eta komunitateek esteketarako eta beste web-orrietarako sarbidea baimendu dezakete. Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera, EABk bitartekaritza-zerbitzuen hornitzaile gisa jarduten du, beraz, guneetan eskaintzen diren eduki eta zerbitzuen erantzule izango da soilik. haien ilegalitatearen ezagutza eraginkorra duzula eta ez duzula behar bezalako arduraz jokatu horiek kentzeko. Erabiltzaileak uste badu Estekatutako Guneren batek legez kanpoko edukia edo desegokia duela, EABri jakinarazi ahal izango dio lege-ohar honen hasieran ezarritako helbide elektronikoaren bitartez, estekak kentzen arretaz jarraituz. EAB ez da inolaz ere Estekatutako Guneetan eskaintzen diren edukien eta zerbitzuen erantzule izango, eta, beraz, ez du erantzule izango haien legez kanpokotasuna, kalitatea, zaharkitasuna, erabilgarritasuna, akatsa edo erabilgarritasunagatik sortutako kalteen erantzule.

DATUEN BABESAREN ARDURADUNA

Borondatez, Datuak Babesteko Arduradun bat izendatu da, zeinaren bitartez erabiltzaileak bere datu pertsonalei buruzko kexak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ditzan. Mesedez, jarri harremanetan admon@actoresvascos.com helbidera zure nortasuna eta harremanetarako informazioa arduradunari jakinarazteko.